Alle personeelsleden en artsen van het RZ Heilig Hart Tienen, actief of met pensioen kunnen lid worden van de vriendenkring.

Elk jaar in de maand december ontvangt iedereen een uitnodiging om het lidgeld te hernieuwen of aan te sluiten bij de vriendenkring.

Het lidgeld voor personeelsleden bedraagt 15 euro per jaar wat neerkomt op 1,25 euro per maand. Artsen betalen 30 euro. Dit bedrag schrijf je over op de rekening: BE 50 434-6194531-18 op naam van Vriendenkring RZ Heilig Hart Tienen. Vermeld hierbij duidelijk jouw naam (als medewerker of arts) en afdeling.

Tenzij anders wordt meegedeeld bij activiteiten, nemen partners en kinderen van leden deel aan dezelfde voorwaarden als leden.