Voor haar deelname aan 'Music for live - De warmste week' van Studio Brussel koos de vriendenkring om zich in te zetten voor 3 goede doelen.

't Prieeltje

't Prieeltje is een kleinschalig dagverblijf voor (nog) niet schoolgaande, mentaal of meervoudig gehandicapte kinderen. Ze zijn welkom van 0 tot 21 jaar. Voor sommige kinderen, op voorschoolse leeftijd, is het dagverblijf een voorbereiding op het Buitengewoon Onderwijs. Voor anderen betekent 't Prieeltje een meer aangepaste, blijvende opvang.

De kinderen komen uit een zeer grote regio rond Tienen, nl. Landen, Sint-Truiden, Heers, Aarschot, Diest, Tessenderlo, Lovenjoel. 

't Prieeltje is erkend als semi-internaat voor niet-schoolgaanden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Elk kind dat naar 't Prieeltje komt moet dus ingeschreven zijn in het VAPH en een positieve beslissing tot tenlasteneming ontvangen hebben.

De huiselijke sfeer van 't Prieeltje geeft rust en veiligheid. Belangrijk is dat elk kind zich goed voelt en zo tot volle ontplooiing kan komen.

Neem zeker eens een kijkje op hun website.

 

AKABE Blits

Anders kan best bij de Bijzondere leden in Tiense scouts!

Akabe Blits is een scouts voor kinderen en jongeren met een mentale en/of fysieke beperking. Bij Akabe heeft iedereen het recht om zich uit te leven en te ontplooien tot een echte scout/gids! Bij Akabe staat men klaar om elk kind of elke jongere zich ten volle te laten ontwikkelen in zijn of haar mogelijkheden.Akabe en Blits zijn niet zomaar gekozen maar hebben een ware betekenis. Akabe staat voor Anders Kan Best. Een leuze waarin deze jongeren zich graag bij aansluiten en waar ze echt fier op zijn. Blits staat voor Bijzondere Leden In Tiense Scouts. Jaja we zien het je al denken, daar is inderdaad over nagedacht!

Zijn ze daarom letterlijk 'beperkt' in hun activiteiten? Integendeel! Zij bieden net dezelfde activiteiten aan als een gewone scouts, alleen nog leuker! Een paar voorbeelden uit de Blits-historie: paintballen met zoutdeeg, een levensgrootte zeeslag, noem maar op. Daarnaast gaan zij ook nog met hun leden op weekend, kamp en allerlei uitstappen.

Akabe Blits in actie? Klik hier

 

PANAL (Palliatief netwerk arrondissement Leuven)

Panal is een pluralistische vzw die zorgt voor de ondersteuning en uitbouw van de palliatieve zorg in het arrondissement Leuven.

Palliatieve zorg is totaalzorg. Dit betekent dat er aandacht besteed wordt aan het lichamelijke, het emotionele, het sociale en het spirituele aspect binnen de zorg. De zorg wordt gegeven aan patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en wil kwaliteit van leven voor de tijd die rest. Veel aandacht gaat naar het lichamelijk comfort, het bestrijden van pijn en ander discomfort. Ook de beleving van het ziek zijn, het naderend afscheid van de patiënt en zijn omgeving krijgen aandacht. De zorg wordt georganiseerd en gecoördineerd, met eventueel het inschakelen van diensten en vrijwilligers. Tot slot is er aandacht voor de zingeving, het levensverhaal van de patiënt krijgt hierin een plaats.

Panal omvat een netwerk palliatieve zorg. Dit netwerk organiseert vorming voor allerlei hulpverleners. Het netwerk sensibiliseert ook de bevolking. Het biedt een overlegplatform aan hulpverleners via werkgroepen bv. voor de referenten uit de woonzorgcentra of de palliatief support teams uit de ziekenhuizen. Panal ondersteunt de vrijwilligerswerking in palliatieve zorg. Het netwerk werkt ook nieuwe initiatieven uit. Recent werd bijvoorbeeld met een aantal andere organisaties gewerkt aan een beeldboek voor personen met een mentale handicap. Dit beeldboek geeft hen uitleg, zonder woorden,  over wat palliatieve zorg betekent.Daarnaast is er binnen Panal de Multidisciplinaire Begeleidingsequipe (MBE of thuiszorgequipe). Deze equipe geeft advies en ondersteuning aan de patiënt, zijn omgeving en zijn hulpverleners in de thuiszorg of in een thuisvervangende situatie (een woonzorgcentrum, een instelling voor personen met een mentale beperking,…). Dit advies en deze ondersteuning kan allerlei aspecten van palliatieve zorg omvatten: pijncontrole, advies rond hulpmiddelen, hoe omgaan met ethische aspecten, het financiële luik, palliatief verlof, de palliatieve thuiszorgpremie,…
Indien nodig, coördineert en organiseert de MBE van Panal de zorg en biedt de equipe emotionele ondersteuning aan alle betrokkenen.In 2014 gaf het netwerk van Panal meer dan 400 uren vorming aan diverse hulpverleners (artsen, verpleegkundigen, verzorgenden,…) uit diverse setting (de thuiszorg, het ziekenhuis, de woonzorgcentra,…).
De MBE begeleidde 683 patiënten. Er waren 577 nieuwe situaties. Naast zorg voor de patiënt tijdens de begeleiding, biedt Panal ook ondersteuning aan de nabestaanden. Dit gebeurt via een telefoontje of een bezoek kort na het overlijden. Voor therapeutische ondersteuning verwijzen we door. De MBE werkt gratis voor patiënten en hun omgeving. Zij is 24u. op 24u. bereikbaar voor dringende ondersteuning (na contact met de huisarts en de thuisverpleegkundige).

 

meer info over PANAL